joi, 1 decembrie 2011

Intreţinerea porcilor puşi la îngrăşat

Sectorul de îngrăşare este format din adăposturi care se compartimentează'doar dacă au lungimi mari, de aceea unitatea funcţională pentru acest sector o constituie boxa şi nu compartimentul., deci toate operaţiunile în sector se desfăşoară pe boxe.
Boxele de îngrăşare sunt boxe colective, cu 60 % pardoseală plină şi 40 % din grătar, de beton armat cu partea plină de 6 - 8 cm. şi fante de 2,5 cm. în aceste boxe se cazează 10-12 porci, asigurându-se o suprafaţă de 0,75 - 0,90 m2 / cap. Administrarea furajelor se face în hrănitoare din beton armat, asigurându-se 1 loc de furajare la 1,5 capete ( când se aplică tehnologia de furajare la discreţie ). în spatele boxei, într-unui din colţuri din zona cu grătar se găseşte adăpătoarea automată la înălţimea de 40 - 45 cm .
Adăposturile de îngrăşare, cu lăţimi de peste 10 m., au obligatoriu un sistem de ventilaţie mecanic. La adăposturile de dimensiuni mai mici ventilaţia se poate face şi natural prin panouri rabatabile în locul ferestrelor şi şeduri pe coama clădirii.
Microclimatul în adăposturile de îngrăşare este influenţat de densitatea animalelor, de sistemul de colectare şi evacuare a dejecţiilor, de igiena în boxe, de sistemul de furajare, de pierderile de apă de la adăpători şi de sistemul de ventilaţie şi cum este acesta corelat cu efectivele de porci. Temperatura optimă în îngrăşătorie are valori de 18 - 20 °C între 30 - 60 kg. şi 17 - 19 °C între 60 - 110 kg. Temperaturile prea scăzute ca şi cele foarte mari influenţează negativ atât conversia furajului cât şi sporul mediu, zilnic. Umiditatea relativă este cuprinsă între 55 -70 % în prima perioadă şi 60 - 75 % pentru a doua perioadă. Nivelul maxim admis de gaze nocive este acelaşi ca în celelalte sectoare. Viteza curenţilor de aer: 0,5 - 1 m. / s vara şi 0,2 - 0,5 m. / s iarna.
După depopulare se repară toate uşile, ferestrele, panourile rabatabile, adăpătorile, hrănitoarele, transportoarele cu noduri, etc. Apoi are loc curăţirea mecanică a acestora, se golesc canalele de dejecţii, se înmoaie cu apă şi sodă caustică pardoselile,   pereţii, hrănitoarele şi se lasă 6 ore, se spală cu apă sub presiune compartimentul şi canalele de apă, se face dezinfecţia spaţiului, apoi o nouă spălare, se văruiesc pereţii, boxele şi aleile, se lasă să se usuce boxele şi pardoselile, se umplu canalele cu apă.
Toate aceste operaţiuni trebuie să se încheie în 5 zile, iar la populare boxele trebuie să fie uscate şi să aibă toate instalaţiile în stare de funcţionare.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu